Yangın Merdivenleri

heading

Yangın Merdivenleri 

Başımıza ne zaman ne geleceğini önceden kestirebilmemiz mümkün olmadığı için her an yangın, sel ya da depren gibi kötü bir olayla karşılaşma ihtimalimize karşı gerekli önlemlerimizi önceden almak zorundayız. Çünkü sadece bu şekilde beklenmedik anda başımıza gelebilecek bir felaketten en az kayıpla kurtulabiliriz. Özellikle de insanların yoğun bir şekilde bulunduğu ortamlarda her an ne olacağını önceden kestirebilmek imkansızdır. Herhangi bir kişinin en ufak bir dikkatsiz davranışı sonucunda neredeyse herkesin hayatını olumsuz yönde etkileyecek bir sonuç ortaya çıkabilir. İnsanların dikkatsiz davranışlarından ya da diğer çevresel etkenler sonucunda oluşan felaketlerden birisi de yangındır. Bu nedenle günümüzde yangına karşı alınan önlemler giderek yaygınlaştırılmıştır. Bu önlemlerden birisi de “yangın merdivenleri”dir. Yangın oluştuğu sırada dışarıya güvenli bir şekilde çıkışı sağlayarak yangının yakıcı etkisinden ve zehirli dumandan kurtulmamıza yardımcı olan “yangın merdivenleri” hiç şüphe yok ki biz de dahil olmak üzere birçok insanın hayatının kurtulmasına yardımcı olan en büyük kurtarıcılardan birisidir. Özellikle büyük şehirlerde giderek artan nüfusa da bağlı olarak olası bir yangın anında kalabalık ortamlarda büyük bir izdiham oluşabilmektedir. Telaşa kapılan insanlar özellikle “yangın merdivenleri”nin bulunmadığı mekanlarda nereye kaçacaklarını şaşırmakta ve bunun sonucunda da en ufak bir dikkatsizlik yaralanmalara ve can kayıplarına yol açabilmektedir. Ayrıca bu tür çok kalabalık ortamlarda yangın merdiveninin de kişi yoğunluğunu karşılayacak nitelikte yapılması oldukça önemlidir. Mekana uygun dizayn edilen “yangın merdivenleri” ile can güvenliği sağlanmış olur ve insanlar daha kolay bir şekilde çıkışa ulaşır. Tüm bunların yanında yangın anında neler yapılması gerektiğine yönelik gerekli eğitimlerin verilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi de olası bir yangın anında kişilerin can güvenliğinin sağlanması yönünden oldukça önemli bir konudur.